บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด
(HIGHLEAF GLOBAL CO., LTD.)

บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด (HIGHLEAF GLOBAL CO., LTD.) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ความงามแบบครบวงจร สินค้า Finished Goods หรือสินค้าสำเร็จรูป อาทิ สินค้าในกลุ่มอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และเวชสำอาง-สกินแคร์หลากหลายชนิด โดยมุ่งเน้นการผสมผสานของสารสกัด Cannabis ที่ได้จากกัญชง/กัญชา รวมถึงวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยคัดสรรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับมากมายทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด ยังมีโรงงานผลิตสารสกัดธรรมชาติต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รองรับงานวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวคิดคนรุ่นใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และตอบโจทย์ทุกความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า โดยใช้นวัตกรรมงานวิจัยสารสกัดใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก

บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด มุ่งมั่นดำเนินกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าที่จะได้รับ และสามารถส่งออกได้ทั่วโลก มี Partner ในทุกๆ ด้านมาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านวัตถุดิบ ด้านการวิจัย ด้านการผลิต ด้านการตลาด ฯลฯ เพื่อรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และความต้องการของลูกค้า มีทีมงานและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ แพทย์ เภสัชกร เฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

พันธกิจ

บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด มีเป้าหมายและมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำด้านตลาดกัญชงและกัญชา โดยทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำหรือที่เรียกว่า “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน” ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูกและการสกัดสาร CBD เพื่อนำสารสกัดไปใช้ในการผลิตต่างๆ รวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์

บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผสมผสานความเป็นธรรมชาติให้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ พร้อมผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ความงาม เครื่องสำอาง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เป็นอันดับหนึ่งในประเทศและในต่างประเทศ โดยมีการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากฐานลูกค้าเดิม และฐานลูกค้าใหม่เหมือนดังเช่นที่เราเคยทำและประสบความสำเร็จตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยจะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าประทับใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพสูงสุดของเรา

    Cart