Tree tea Oil
ธันวาคม 16, 2021

Tea Tree Oil เป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดใบของต้นทีทรี หรือ Melalernifolia ซึ่งเป็นพืชพื้นเมือง แถบตะว...

Hemp Seed Oil
ธันวาคม 4, 2021

HEMP SEED OIL ได้มาจากการบีบน้ำมันที่อยู่ในเม็ดกัญชง จะอุดมไปด้วยวินตามินต่างๆ เช่น วิตามินอี บี บี1...

    Cart