Tree tea Oil

by in Blog, ทั้งหมด ธันวาคม 16, 2021

Tea Tree Oil เป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดใบของต้นทีทรี หรือ Melalernifolia ซึ่งเป็นพืชพื้นเมือง
แถบตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย มีส่วนประกอบเป็นสารหลายชนิด หนึ่งในนั้น คือ สาร Terpinen -4-ol  ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติยโตของเชื้อโรค และ ฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา  จึงนิยมนำสารสกัดชนิดนี้มาสร้างผลิตภัณฑ์ สำหรับรักษาผิวหนังอักเสบ สิว การสมานแผลตามร่างกาย ลดอาการแดง  ผื่น คัน ลดการอักเสบของผิวหนังที่เกิดรอยไหม้จากแสงแดดได้ ทำลายแบคทีเรีย และ เชื้อโรคที่ทำให้เกิดสิว ควบคุมความมันบนใบหน้า กระชับรูขุมขน เพื่อลดปัญหาการเกิดสิวตามมาทีหลัง

    Cart