Cha Ra La ชากัญชงซอง


แบรนด์:  Cha Ra La

ชื่อผลิตภัณฑ์: “ชากัญชงซอง” (Hemp Leaf Tea)

Concept : ให้ผู้ที่ชอบดื่มชา รู้สึกถึงอารมณ์ความสนุกสนาน (Have Fun) เพลิดเพลินและมีอรรถรส รู้สึกว่า
เมื่อดื่มชาแล้วให้ความสบายผ่อนคลาย เป็นชาที่ดื่มได้ดีในวัยสูงอายุ ผู้ใหญ่ และวัยรุ่นที่ชื่นชอบชา และต้องการความแปลกใหม่จากชากัญชงที่ได้จากการผสมผสานความเป็นธรรมชาติอื่นๆ ร่วมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบรนด์:  Cha Ra La

ชื่อผลิตภัณฑ์: “ชากัญชงซอง” (Hemp Leaf Tea)

Concept : ให้ผู้ที่ชอบดื่มชา รู้สึกถึงอารมณ์ความสนุกสนาน (Have Fun) เพลิดเพลินและมีอรรถรส รู้สึกว่า
เมื่อดื่มชาแล้วให้ความสบายผ่อนคลาย เป็นชาที่ดื่มได้ดีในวัยสูงอายุ ผู้ใหญ่ และวัยรุ่นที่ชื่นชอบชา และต้องการความแปลกใหม่จากชากัญชงที่ได้จากการผสมผสานความเป็นธรรมชาติอื่นๆ ร่วมด้วย

    Cart