Zleep Zleep ชากัญชงซอง


แบรนด์ Zleep Zleep

สินค้า “ชากัญชงซอง” (Hemp Leaf Tea)

Concept : ให้ผู้ที่ชอบดื่มชา รู้สึกถึงอารมณ์ผ่อนคลาย เป็นชาที่ดื่มได้ดีในวัยสูงอายุ ผู้ใหญ่ และคนที่ชื่นชอบชา
ที่ต้องการความแปลกใหม่จากชากัญชงที่ได้จากการผสมผสานความเป็นธรรมชาติอื่นๆ ร่วมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบรนด์ Zleep Zleep

สินค้า “ชากัญชงซอง” (Hemp Leaf Tea)

Concept : ให้ผู้ที่ชอบดื่มชา รู้สึกถึงอารมณ์ผ่อนคลาย เป็นชาที่ดื่มได้ดีในวัยสูงอายุ ผู้ใหญ่ และคนที่ชื่นชอบชา
ที่ต้องการความแปลกใหม่จากชากัญชงที่ได้จากการผสมผสานความเป็นธรรมชาติอื่นๆ ร่วมด้วย

    Cart